Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตัวเมืองฮานอย วัดหง็อกเซิ่น (วัดเนินหยก) สะพานเข้าวัดเนินหยก เต่ายักษ
ถนน 36 สาย หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักลุงโฮ เจดีย์เสาเดียว อ่าวฮาลองเบย ถ้ำด่งเทียนกุง
 

 

วันแรก (สะหวันนะเขต-เมืองวินห์)
08.00 น.  รับคณะที่ด่านท่าแขกหรือสะหวันนะเขต เสร็จสิ้นการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม    
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อสู่ด่านน้ำพาวของลาวเข้าสู่ด่านเกาแจวของเวียดนาม             
  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย มุ่งหน้าสู่เมืองวินห์ จังหวัดเงอาน บ้านเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์
18.00 น.  ถึงเมืองวินห์ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักและรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง  (วินห์-ฮานอย-วัดหงอกเซิ่น-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน36 สาย-หุ่นกระบอกน้ำ)
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงฮานอย  ถึงฮานอยนำท่านเข้าชมวัดหง็อกเซินตั้งอยู่บนเกาะ
  ทางด้านทิศเหนือของทะเลสาบคืนดาบเงียบสงบและร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยน้ำ กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี
  กับตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์และเดินทางสู่ย่านช็อปปิ้งซื้อของใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย ย่านถนนเก่า 36 สาย ตั้งอยู่ใจกลาง
  เมือง ให้ท่านได้เลือกหาซื้อของฝาก ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือ เสื้อผ้า, เซรามิก, เครื่องดนตรีที่ทำจากไม้ไผ่, เรือสำเภาไม้จำลอง  
  ภาพประดับทำจากเปลือกไข่ ของใช้ ผลไม้ และอื่น ๆ
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมและนำท่านเข้าชมการแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน
  วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และเดี่ยว “พิณสายเดียว”
  จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติ จบการแสดงนำท่านกลับสู่ที่พัก
 
วันที่สาม (สุสานโฮจิมินห์-ธรรมเนียมประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเสาเดียว-อ่าวฮาลองเบย์)
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และนำท่านเดินทางเข้าเคารพศพของท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียตนาม
  ที่สุสานโฮจิมินห์(ด้านในสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์) ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยาอยู่ในโลงแก้วสภาพเกือบ 100%
  ตั้งแต่ศรีษะจนถึงปลายเท้า มีทหารอารักขารอบทิศ จากนั้นชมธรรมเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จ      
  ราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชมบ้านพักของท่านโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512              
  และวัดเสาเดียว มีลักษณะรูปเจ้าแม่กวนกิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร สามารถขึ้นไปนมัสการด้านบนได้         
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นนำท่านเดินทางด้วยระยะทางประมาณ 180 กม. ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิต
  ความเป็นอยู่ชาวชนบทของชาวเวียดนาม รวมทั้งสภาพภูมิประเทศและทิวทัศน์ เดินทางสู่เมืองมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์          
18.00 น.   ถึงฮาลองเบย์ เข้าพักที่โรงแรมและรับประทานอาหารค่ำที่อ่าวฮาลองเบย์  เที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของอ่าวฮาลองเบย์     
  ได้ตามอัธยาศัย 
 
วันที่สี่  (อ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำด่งเทียนกุง-เมืองวินห์)
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ 
  ชมถ้ำด่งเทียนกุง  ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามในรูปร่างแปลกตาทำใหผู้ชมสามารถเพลิดเพลินกับหินงอกหินย้อยรูปร่างต่าง ๆ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ อำลาอ่าวฮาลองเบย์  ออกเดินทางกลับสู่เมืองวินน์
18.00 น.  ถึงเมืองวินรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า  (วินห์-สะหวันนะเขต)
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระเดินทางอำลาเมืองวินน์ เดินทางสู่ด่านเกาจาว และด่านน้ำพาว
  เช็คเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นเดินทางสู่เมืองหลักซาว
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองหลักซาว  หลังอาหารออำเดินทางต่อสู่เมือง ท่าแขกหรือสะหวันนะเขต
16.00 น. ท่าแขกผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านขึ้นรถปรับอากาศไทย นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพ ฯ
 
 
โลกจะแคบถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปกับเฮา
 
www.ชมรมคนอิ่มบุญ.com มือถือ: 081-447-0594 e-mail: aimboon2011@hotmail.com