Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ประเทศมาเลเซีย

      พระนางเลือดขาว-สุสานพระนางมัสสุหรี-พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์-Cable Car-Under Water World


ประเทศอินเดีย

กัลกัตตา-นาลันทา-ราชคฤห์-คยา-พาราณสี-กุสินารา-ลุมพินี (เนปาล)-สาวัตถึ-ทัชมาฮาล-เดลฮี

ประเทศอินเดีย

นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย-เนปาล

ประเทศจีน (คุนหมิง)

คุนหมิง-สิบสองปันนา-เชียงของ

 

ประเทศกัมพูชา

นครวัด-นครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบายน-ปราสาทบันทายสรี

 

ประเทศเวียดนาม

ฮานอย-วัดหงอกเซิ่น-ทะเลสาปคืนดาบ-ถนน 36 สาย-หุ่นกระบอกน้ำ-สุสานโฮจิมินห์-ถ้ำด่งเทียนกุง

 

ประเทศเวียดนาม

ฮานอย-อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-สุสานโฮจิมินห์-วิหารวรรณกรรม-พิพิธภัณฑ์ทหาร-วัดวิหารวรรณกรรม

 

ประเทศเวียดนาม

ฮานอย-อ่าวฮาลอง-ถ้ำด่งเทียนกุง-สุสานโฮจมินห์ เมืองมรดกโลก  

 

ประเทศลาว

อนุสาวรีย์ประตูชัย-พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว-วัดสีสะเกด-นมัสการหลวงพ่อองค์ตื้อ-ศาลเจ้าแม่หลักเมือง

ประเทศลาวใต้-อุบล

น้ำตกตาดฟาน-ไร่ชา ปากเซ-น้ำตกตาดผาส้วม-น้ำตกคอนพะเพ็ง-ปราสาทหินวัดพู-นครจำปาสัก

 

 
โลกจะแคบถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปกับเฮา